Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Ersättning för resa till sjukhus

Hur ansöker jag om reseersättning för resor till och från sjukhus? Har fått kvitto vid varje besök.
Ann-Marie Nielsen Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer


 • Besökskvitton och biljetter i original skickar du till
  Region Kronoberg
  Serviceresor
  351 88 Växjö

  Har du ytterligare frågor om sjukresor kan du ringa
  0470-194 04 eller skicka e-post till
  sjukresor@lanstrafikenkron.se
  Eva
 • Personalen på sjukhuset har inte stämplat kvittot vilket jag upptäckte först hemma. Hur gör jag nu. Har ju kört långt till sjukhuset och behöver köra bil för att stanna på vägen då jag får diarré.
  Marie
 • Kontakta den vårdavdelning du besökte, så får de hjälpa dig med detta.
  Eva
 • Hej.
  Har besökt sköterska på Vårdcentralen Braås.Jag bor12 km därifrån så jag måste köra bil till och från Vårdcentralen.Får jag ersättning för denna resa?
  Louise
 • Finns det inte möjlighet att åka buss utgår ersättning för bil. Se utdrag nedan från vårt regelverk.

  "Patienten ansvarar själv för att ta sig till och från sjukvården och tandvården i Kronobergs län. För resor med privat bil, tåg/buss (kollektivtrafik) utgår ersättning.
  Med sjukresa avses en persons resa till och från bostad – vårdinrättning. Förstahandsvalet för sjukresa är alltid buss/tåg (kollektivtrafik) eller privat bil och billigaste färdsättet gäller.
  Serviceresor förbinder sig att verka för en ökad tillgänglighet av den befintliga kollektivtrafiken."


  Rätt till reseersättning
  För att kunna utbetala ersättning ett krävs korrekt ifyllt besökskvitto i original, som erhålls den dag besöket sker. Patientens ansvar är att se till att ett korrekt underlag för sjukresan skickas in till Region Kronoberg. Kallelse till besök gäller inte som underlag för ersättning. Besökskvittot är en värdehandling gällande resorna till/från vården.

  Hela vårt regelverk för sjukresor hittar du i denna länk:
  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/268/media/253979_Regelverk_sjukresor_slutversion_dec_2018.pdf?1545985737
  Eva
 • Hej.
  Jag undrar över utbetalning för sjukresor. Min medföljare (min man) har fått ersättning men inte jag. Det har gått mer än en vecka sedan han fick ersättning.
  Har ni olika handlägnings tider? Eller hur gör ni?
  Vem och när kan jag ringa?
  Sylwia
 • Det är Serviceresor som handlägger allt som har med sjukresor att göra. Kontakta dem på telefon 0775-77 77 50. De svarar på frågor och synpunkter måndag - fredag klockan 8.00-16.00.

  Eva
 • Ska till Växjö på strålning 39 gånger kör 20 mil fram och tillbaka varje gång. Får jag ersättning för privatbil
  Agne
 • För att får svar på dina frågor kontakta:
  Sjukreseadministration
  0470-194 04
  telefontid måndag-fredag klockan 8-12
  Eva
 • Vad kostar ett periodkort Alvesta - Lund?
  Karl-Åke
 • Ett periodkort Alvesta - Lund kostar 1991 kr.
  Eva
 • Är 75+  och en "ömtålig"  person  enligt nutidens beskrivning
  Måste besöka sjukhus, och saknar bil för tillfället.

  Från regelverket sjukresor
  Buss/tåg (kollektivtrafik) Vid resa med buss till vårdgivare ska kallelsen visas för chauffören, som berättigar till fri resa. Vill patienten inte visa upp sin kallelse skickas biljett och besökskvitto i original för begäran om ersättning. (Om kontantbiljett används ersätts inte Länstrafiken Kronobergs kontanttillägg). Fri bussresa inkluderar eventuellt bussbyte (övergång) och ska ske utan avbrott. Vid resa från vårdgivare ska patienten visa besökskvitto.
  Slut

  Nu när inte påstigning sker fram i bussen, måste jag alltså ställa mig i kö fram till föraren och skall då tänka på att hålla avstånd.
  Berätta då för mig hur man håller avstånd i en kö i en buss, då avstånd måste gälla även i sidled, och man passerar eventuellt sjuka personer med bara några decimeters avstånd

  Eller skall jag bara sätta mig på första plats och visa upp kallelsen för ev kontrollant nu under corona tider

  Tacksam för råd  Björn Carlsson
 • Har du kallelse till sjukvård räknas det som en giltig biljett och du kan kliva på bussen och gå och sätta dig. Du behöver i nuläge inte visa upp kallelsen för chauffören. Kommer det en kontrollant visar du upp kallelsen.
  Eva

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.